Wij geloven
We geloven dat God de Schepper is van alle mensen. Ons bestaan is geen toeval. God houdt van mensen, ook van jou. Lees maar eens in Romeinen 8:38-39. Het leven is soms moeilijk en de wereld is al lang geen paradijs meer. Iedereen doet goede maar ook slechte dingen. God kwam als Jezus naar de aarde om redding te brengen. In Hem is nieuw leven te vinden. Hoop en liefde! Door Zijn genade kunnen we een relatie met God aangaan. We geloven dat Jezus ooit een einde zal maken aan alle ellende en een compleet nieuwe samenleving gaat beginnen: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, alles wat krom is wordt eindelijk weer recht.

Als gemeente hebben we de missie om samen te bouwen aan God Koninkrijk in Veendam.
We willen dichterbij God, dichterbij elkaar en dichter bij de samenleving komen. We leven uit liefde van en voor God, we willen betrokken zijn met elkaar door middel van huisgroepen en midden in de plaatselijke maatschappij staan, door gastvrij en hulpvaardig te zijn.

Efeziƫrs 2:19 -22
‘Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en als huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die geweid is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont met zijn Geest.’