Onze kerkdiensten
Iedere zondag zijn er twee diensten. De eerste is om 09.30 uur en de tweede om 16.30 uur. Tijdens de ochtenddienst is er een speciaal programma voor de basisschoolkinderen (kindernevendienst) en er is oppas voor de kleintjes. Kinderen die dat graag willen mogen natuurlijk ook gewoon in de kerk zitten bij hun ouders/verzorgers. Na de ochtenddienst drinken we koffie, thee en limonade in de hal van de Kandelaar. Tijdens de gewone middagdiensten is er geen kindernevendienst en crèche.

Tijdens de kerkdiensten zingen we allerlei verschillende liederen: psalmen, gezangen, opwekkingsliederen, liederen van Sela en ook kinderliedjes. Er wordt onder andere gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek, het Liedboek voor de Kerken en Opwekking. Dit doen we zodat mensen van jong tot oud liederen treffen in de dienst die zij met hart en ziel kunnen zingen. Het zingen gaat met begeleiding van het orgel, de piano of de band 2Testify.

Leerdiensten
Op acht reguliere middagdiensten wordt in leerdiensten aandacht besteed aan de leer en belijdenis van de kerk.

Zangdiensten
Jaarlijks zijn er twee zangdiensten in de middag. Naast de preek wordt dan de nadruk vooral gelegd op het samen zingen.

Jeugddiensten
Twee keer per jaar organiseert de jeugd een kerkdienst. De ene keer wordt de dienst voorbereid door de jeugd van 12 tot 15 jaar, de andere keer door de groep vanaf 16 jaar. De jeugd heeft tijdens deze diensten ook een actieve rol, bijvoorbeeld door het lezen van de Bijbeltekst of door het muzikaal begeleiden van de liederen.

Catechisantendiensten
Ook de catechisanten (jongeren die onderwijs volgen uit de bijbel), bereiden tweemaal per jaar een middagdienst voor. De thema’s van de catechisatie komen terug in de overdenking en de catechisanten kiezen gezamenlijk de liederen.

Andere bijzondere diensten, zoals

  • doopdiensten, waar een kind de doop als teken van verbondenheid met Jezus krijgt;
  • belijdenisdiensten, waarin volwassenen openlijk zeggen dat ze willen leven met Jezus;
  • diensten met de christelijke feestdagen.

Op zoek naar de aankomende diensten? Je vindt ze in de agenda.