Voor de CGKv Veendam-Wildervank is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De CGKv Veendam-Wildervank is volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de CGKv Veendam-Wildervank.

De privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft de verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in de verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. De verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

De volledige privacyverklaring is te lezen via de volgende link:
Privacyverklaring van de CGKv Veendam-Wildervank